40 Godina Krštenja

istina_225x225Marta ove godine je 40-godišnjica krštenja u molitvenom domu Hriš?canske Baptisti?ke Crikve u Sremskoj Mitrovici. Tokom tih godina, hvala Bogu mnoge duše su zvani?no oglasile da slede Hrista i na osnovu njihovog svedo?ena bili su kršteni u ovom molitvenom domu. Danas dodajemo novi foto album na naš sajt: krštenja. U nedelju 22. marta bi?e još jedno krštenje. Krti?e se tri duše.

Krštenje je jedan od najvažnijih stubova Hirš?anstva. ?ak je i propoved tokom zvani?nog otvorenja našeg doma molitve bila o krštenju.

Tagged as:

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.