Krštenje 29.3.2009 g.

tn_smSa radoš?u obaveštavamo da se dana 29.3.2009. god. navršilo 40 godina od po?etka Baptisti?kog krštenja na ovoj lokaciji u Sremskoj Mitrovici. Ovog puta smo krstili troje novoro?enih hriš?ana i rukopoložili jednog brata za ?akona.  Slike ove sve?anosti su u foto albumu.

Tagged as:

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.