Amsterdam 400

tn_smBilo je vrlo blagosloveno vreme provedeno na tom skupu baptista Evropske Baptisti?ke Federacije gde je obeleženo 400 g. baptisti?kog rada u EU od 24-26 jula 2009. Delegati iz Srbije su bili prestavnici Saveza Hriš?anskih Baptisti?ki Crkava u Srbiji.  Sekretar Saveza Dragiša Armuš, Stojan Mitrovi?, Dragan Stankovi?, i Emanuel Ralevi? bili su prisutni delegati. Govorilo se o radu Saveza i o problemima teološke škole u Pragu. Izabran je novi odbor. Novi predsednik je Valerijo Cilecki iz Moldavije na mesto dosadašnjeg Tome Magde iz Hrvaske. Bilo je prisutno 850 delegata iz 57 zemalja. Bilo je blagosloveno videti svu tu bra?u i sestre u Gospodu. Za mene li?no bijo je naj uzbudljiviji doga?aj kada sam tamo sreo brata Rudija Dobutovi? koji je došao iz SAD, da se vidimo posle 42 godine. Zahvalan sam Gospodu koji mi je omogu?ijo da budem tamo da se sretnemo i hvala svima koji su pomogli da do toga susreta do?e.

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.