Prvi Dan

tn_rdDanas je prvi dan da Hriš?anska Baptisti?ka Crkva – Sremska Mitrovica ima prisutnost na internetu. Naš slede?i korak je da napravimo ovaj sajt na više jezika, tojest Srpski i Engleski, i da kasnije možda dodamo i druge jezike.


Leave a Response

You must be logged in to post a comment.